MUMBAI-MAIN ME FIX FIGURE [THU-FRI ]


Created: 4.11 10:34 by Admin Sir
Views: 71431

Mumbai-Main me ye fixed figure hai .

1*****3*****6****8

MAIN MUMBAI
THURSDAY / FRIDAY KO

Inme se figure hi ata hai..

111111111111111111
333333333333333333
666666666666666666
888888888888888888

100000000% ata hi ata hai pura losss cover kar loooooooooo
kabhi kabhi hi fail hota hai niche chart me check kar lo. .

ISKE PAHLE BHI PASS HAI

66 53 43 09 14
25 25 15 25 69
62 78 17 63 94
70 93 20 46 31
05 44 48 13 01
98 56 05 21 15
83 74 90 06 25
83 46 25 49 29
09 25 97 69 27
26 85 20 34 90
78 68 46 16 74
20 04 45 10 18
47 12 16 68 84
16 61 26 21 51
99 58 83 ** 77
39 83 99 29 65
97 93 ** 29 88
** 75 83 04 16
80 10 39 74 88
82 35 88 37 53
25 70 28 44 95
37 12 46 89 46
68 47 02 72 98
28 70 96 19 67
26 36 40 40 43
94 89 57 85 13
74 88 ** 88 71
66 41 30 02 03

[OLD] 1.40 KB 1.39 KB [NEW]

SattaMatkaNo7.Com

GOLDY BHAI