MAIN KALYAN OPEN-CLOSE ANK KAISE NIKALE


Created: 4.11 11:51 by Admin Sir
Views: 123412

Is trick se KALYAN AUR MAIN ke liye achuk figure nikalate hai...
Figure nikalane ke liye

Jo bhi jodi aati hai uska TOTAL kare aur us k baad 1 ank se +- kare..

KALYAN
LAST WEEK

51 80 90 41 73 72

EXAMPLE:
51 80 90 41 73 72

=> 5+1=6
=> 6+1=7
=> 6-1=5

ab total ank 75 ko 1 se +- kare
=> 7+1=8
=> 5-1=4

total ank 7584
TUESDAY OPEN 8 AAYA PASS

Ab
51 80 90 41 73 72

=> 8+0=18 (Figure 8 Manana hai!)
=> 8+1=9
=> 8-1=7

ab total ank 97 ko 1 se +- kare
=> 9+1=0
=> 7-1=6

Total ank 9706
WEDNESDAY OPEN 9 CLOSE 0 PASS

Yahi trick main me bhi use hota hai...

[OLD] 1.40 KB 1.39 KB [NEW]

SattaMatkaNo7.Com

GOLDY BHAI

08964052820